Yeşil Sanayi Destek Programı KOBİ'lere Güneş Enerjisi Yatırım Desteği

Anasayfa >Haberler >

Yeşil Sanayi Destek Programı, Türkiye'de küçük ve orta ölçekli işletmelerin sürdürülebilir yöntemlere geçişlerini desteklemek amacıyla başlatılmış bir girişimdir. 

Bu program, 2019 yılında Avrupa Birliği tarafından duyurulan Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın (The European Green Deal) hedeflerine paralel olarak, iklim değişikliği ve çevresel bozulmanın önemli tehditler olduğu düşüncesinden doğmuştur. Avrupa Yeşil Mutabakatı, Avrupa Birliği'ni 2050 yılına kadar iklim-nötr bir kıta haline getirmeyi amaçlamaktadır.

Bu çerçevede, 2021 yılında Türkiye de benzer bir vizyonu paylaşarak Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı açıklamıştır. Bu planın bir parçası olarak duyurulan Yeşil Sanayi Destek Programı, Türkiye ekonomisinin ve sanayisinin yeşil dönüşümünü sağlamayı hedeflemektedir. 

Program kapsamında yürürlükte olan çağrılar:

 1. Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi 
 2. Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi 

Programın odaklandığı başlıca konular arasında:

 • Türkiye ekonomisinin ve sanayisinin yeşil dönüşümü
 • Sanayide Temiz ve Güvenilir Enerjinin Sürdürülebilir Olmasına Yönelik Projeleri Önceliklendirmek
 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımını Artırmak
 • KOBİ'lerin Enerji Maliyetlerini Düşürerek Rekabet Güçlerini Artırmak, yer almaktadır.

KOBİ'lere Güneş Enerjisi Yatırım Desteği

Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında  uygun proje konusunu “Güneş Enerji Sistemi'nin kurulması ve işletilmesi” olarak belirlemiştir. Bu kapsamda, işletmelerin gerçekleştireceği yatırımların, çatı üstü ve/veya işletmelerin faaliyet gösterdiği bina/binalara entegre bir şekilde kurulması için başvuruda bulunmaları beklenmektedir.

Proje destek üst limiti 14.000.000 TL’dir. (Geri Ödemeli)

yeşil sanayi destek programı
GES Projelerinde Güneş Paneli Üreticisi & EPC Partneriniz

Başvuru Koşulları: 

 • KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, İşletme Beyanının onaylı küçük ve orta büyüklükteki işletme olmak.
 • Proje teklif çağrısına başvuruda bulunacak tüm işletmeler, ilan tarihinden itibaren en az 2 yıl önce kurulmuş olmalıdır.
 • İşletme, Findeks kredi notu endeksine göre "orta riskli", "az riskli", "iyi" veya "çok iyi" sınıflandırmalarından birinde yer almalıdır.
 • İşletmenin onaylanmış son mali yıl verilerinde yer alan mali bilanço veya net satış hasılatı, proje toplam bütçesinden büyük olmalıdır.
 • İşletmenin proje başvurusu yapılan aydan önceki son 12 aya ait toplam enerji tüketimi, 20 Ton Eşdeğeri Petrol (TEP) veya eşdeğer kilowatt saat (kWh) üzerinde olmalıdır. Başvuru yapılan ay bu değerlendirmede dikkate alınmaz.
 • Başvuracak tüm işletmelerin onaylı son mali yılda bilanço esasına göre defter tutması gerekmektedir.
 • Başvuru tarihi itibariyle işletmenin, yetkili kurum/kuruluşlardan alınmış geçerli bir "Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu"na sahip olması zorunludur.
 • Proje toplam bütçesi en az 1.000.000 TL olmalıdır.

Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi.pdf
Benzer Gönderiler